Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 37)
Page:1 - 2First ォ Back · Next » Last
 
Tiếng Pháp 11- Sách giáo viên
Số tập:
Tác giả: Trương Quang Đệ,Phạm Thị Anh Nga
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tiếng Pháp 11: Sách Giáo Viên
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Có một Việt Nam như thế
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
25 chủ đề giải bộ đề tuyển sinh ĐH-Toán
Số tập:
Tác giả: NGÔ TẤN LỰC
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các bài toán Hình không gian
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển chọn và phân loại toán Hình học
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các bài thi chọn học sinh giỏi Toán THPT toàn quốc 1962-1994
Số tập:
Tác giả: LÊ HẢI CHÂU
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phương pháp giải toán Đại số
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN THÀNH TuẤN
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
200 bài toán quang hình
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN ANH THI
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Câu hỏi lí thuyết Vật lí 12
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giải bài tập Vật lí 10
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giải toán Hóa học 12 LHP
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập hóa hữu cơ
Số tập:
Tác giả: WEYL(H.)
Nhà Xuất Bản: ĐHQG
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sống đẹp trong các quan hệ xã hội
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN VĂN LÊ
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại: 371
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vũ trụ, phòng thí nghiệm thiên nhiên vũ trụ
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN QUANG RiỆN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại: 523
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đứng lên đáp lời sông núi
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Thanh niên
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Mùa thu rồi ngày hăm ba
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
630 bài toán đại số - giải tích 11
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
25 chủ đề giải bộ đề môn Toán
Số tập:
Tác giả: Ngô Tấn Lực
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phương pháp giải toán lượng giác
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Vũ Thanh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: