Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 102)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6First ォ Back · Next » Last
 
H.D.G.D English 10
Số tập:
Tác giả: Tú Anh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1987
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tài liệu tham khảo, soạn, giảng kĩ năng làm Văn 15
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Knxb
Năm xuất bản: 1987
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nhập môn sử học
Số tập:
Tác giả: Lê Văn Sáu
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1987
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn giải toán Hình học không gian 12
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1987
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn dạy và học hình học không gian
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1987
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phương pháp giải toán tích phân
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN CAM
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1987
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các phương pháp tính tích phân
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN THẾ HÙNG
Nhà Xuất Bản: Tr. CĐSP
Năm xuất bản: 1987
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đề thi Toán tuyển sinh Đại học Liên Xô Tập 1
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1987
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đề thi Toán tuyển sinh Đại học Liên Xô Tập 2
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1987
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Những bài Toán thi học sinh giỏi Quốc tế tập 1
Số tập:
Tác giả: ĐOÀN QuỲNH
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1987
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phương pháp giải quyết đề thi vào Đại học: Toán
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1987
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giải các bài toán bằng phương pháp Lập phương trình
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1987
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các bài toán ôn thi Vật lí : Tập 1
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1987
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phương pháp giải quyết đề thi vào đại học Vật lý
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1987
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập cơ học lí thuyết: Tập 1
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1987
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tìm hiểu máy ghi hình vi-đê-ô-cát-xét
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Nghe nhìn
Năm xuất bản: 1987
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Những câu chuyện lý thú về Hóa học T1
Số tập:
Tác giả: VLAXỐP (L.)
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1987
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa kĩ thuật đại cương T2
Số tập:
Tác giả: LÊ ViẾT PHÙNG
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1987
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình sinh hóa
Số tập:
Tác giả: TRẦN ÍCH
Nhà Xuất Bản: TrĐHN Lâm
Năm xuất bản: 1987
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thực hành hóa học vô cơ
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN ĐỨC VẬN
Nhà Xuất Bản: Sở G.Dục
Năm xuất bản: 1987
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: