Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 43)
Page:1 - 2 - 3First ォ Back · Next » Last
 
Tích cực hóa tư duy của học sinh
Số tập:
Tác giả: ZVEREVA (N.M.)
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1985
Số phân loại: 5
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sao chổi và sao chổi Ha Lây
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Khoa học kỹ thuật
Năm xuất bản: 1985
Số phân loại: 6
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập lượng giác
Số tập:
Tác giả: VŨ THẾ HỰU
Nhà Xuất Bản: Tr.CĐSP
Năm xuất bản: 1985
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài giải các đề thi tuyển sinh Vật lí
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1985
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Máy thu hình bán dẫn
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1985
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chí nhiệt tố và độc chất
Số tập:
Tác giả: DƯƠNG THANH CẢNH
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1985
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Từ tinh thể đến dung dịch
Số tập:
Tác giả: KREXTOV(G.A)
Nhà Xuất Bản: KH-XH
Năm xuất bản: 1985
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nói chuyện về sinh thái học
Số tập:
Tác giả: DEJKIN(V)
Nhà Xuất Bản: KH-KT
Năm xuất bản: 1985
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sinh lí thực vật
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 1985
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sinh lý sinh sản gia súc
Số tập:
Tác giả: XUXOEP(A.A.)
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1985
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Thanh niên
Năm xuất bản: 1985
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đồng chí Hồ Chí Minh
Số tập:
Tác giả: E. CÔ BÊ LÉP
Nhà Xuất Bản: Thanh niên
Năm xuất bản: 1985
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sử thi Ấn Độ
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1985
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Toán học là gì ? Tập 2
Số tập:
Tác giả: ZEN ĐÔVICH(I.A.B.)
Nhà Xuất Bản: KH-XH
Năm xuất bản: 1985
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập đại số và số học tập 2
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Tiến Quang
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1985
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập đại số và số học tập 1
Số tập:
Tác giả: Bùi Huy Hiền
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1985
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập giải tích và đại số và xác suất Tập 3
Số tập:
Tác giả: LEFORT (G.)
Nhà Xuất Bản: Đại học
Năm xuất bản: 1985
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập toán khảo sát hàm số Tập 1
Số tập:
Tác giả: Đào Văn Phong
Nhà Xuất Bản: Sở GD
Năm xuất bản: 1985
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập toán khảo sát hàm số Tập 2
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Văn Phúc
Nhà Xuất Bản: Sở GD
Năm xuất bản: 1985
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập toán khảo sát hàm số Tập 3
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Văn Phúc
Nhà Xuất Bản: Sở GD
Năm xuất bản: 1985
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: