Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 96)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5First ォ Back · Next » Last
 
Huấn luyện quân sự phổ thông T2
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: QĐND
Năm xuất bản: 1983
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Huấn luyện quân sự phổ thông T3
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: QĐND
Năm xuất bản: 1983
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
I. Gây hứng thú học tập lịch sử
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1983
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập các bài thi vô địch Toán
Số tập:
Tác giả: BERNIK
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1983
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyển tập các bài thi Toán vô địch
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1983
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vật lí nguyên tử và hạt nhân
Số tập:
Tác giả: PHẠM DUY HiỂN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1983
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phương pháp giảng dạy Vật lí: Tập 1
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1983
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vật lí đại cương: Tập 2
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Khoa học kỹ thuật
Năm xuất bản: 1983
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phương pháp giải bài tập Vật lý sơ cấp
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Khoa học kỹ thuật
Năm xuất bản: 1983
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập lý thuyết dao động: Tập 1
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1983
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài thi Vật lí quốc tế
Số tập:
Tác giả: DƯƠNG TRỌNG BÁI
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1983
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Luyện thi đại học và cao đẳng Vật lí
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1983
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập Vật lí phổ thông chọn lọc: Tập 1
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1983
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập Vật lí phổ thông chọn lọc: Tập 2
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1983
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vật lí và vật lí thiên văn
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1983
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình giản yếu cơ học lý thuyết
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1983
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Gíao trình hóa lí T3
Số tập:
Tác giả: TRẦN HiỆP HẢI
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1983
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thống kê trong hóa học phân tích
Số tập:
Tác giả: DOERFFEL
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1983
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cơ sở lý thuyết hóa học đại cương
Số tập:
Tác giả: PAVLOP(N.N)
Nhà Xuất Bản: ĐH-THCN
Năm xuất bản: 1983
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thực hành hóa hữu cơ T.2
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN ĐỨC VẬN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1983
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: