Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 53)
Page:1 - 2 - 3First ォ Back · Next » Last
 
Lịch sử là gì?
Số tập:
Tác giả: ÊROPHEEP(N.A)
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phương pháp giảng dạy Vật lí phân tử
Số tập:
Tác giả: REZNIKOV(L.T.)
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thực hành Vật lí đại cương : Tập 1
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thực hành Vật lí đại cương : Tập 2
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn giải các bài toán lý thuyết
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Truường và sóng điện từ: Tập 1
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hệ thống điện: Tập 2
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Quang học
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình Vật lí lí thuyết: Tập 2
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hành trình khái niệm về phản ứng Hóa học
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phản ứng oxi hóa khử
Số tập:
Tác giả: KHÔMCHENCÔ (G.P.)
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hệ thống hóa kiến thức hóa học
Số tập:
Tác giả: SOMME (K.)
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa học phân tích
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN TINH CHUNG
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa học phân tích phần 1
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN TINH CHUNG
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lưu biến học và ứng dụng
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN HUY ĐỈNH
Nhà Xuất Bản: KH.KT
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phản ứng oxi hóa khử
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH THUÔNG
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa học hữu cơ T.1
Số tập:
Tác giả: TRẦN QUỐC SƠN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Di truyền học đại cương
Số tập:
Tác giả: PHAN CỰ NHÂN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phương pháp hình thành .. Về bảo vệ thiên nhiên
Số tập:
Tác giả: DAKHƠLEPNƯI
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Công nghệ thấm Cacbon
Số tập:
Tác giả: NGHIÊM HÙNG
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1981
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: