Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 38)
Page:1 - 2First ォ Back · Next » Last
 
Phương pháp dạy học lịch sử T2
Số tập:
Tác giả: Phan Ngọc Liên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1980
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cơ học lượng tử và cấu trúc nguyên tử T2
Số tập:
Tác giả: MATVEEV (A.N)
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1980
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các phương pháp toán học trong Hóa học : Tập 2
Số tập:
Tác giả: ALEXIT (G.)
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1980
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thí nghiệm thực hành lý luận dạy hóa học
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1980
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thực hành sinh lí động vật và người
Số tập:
Tác giả: LÊ THỊ HUỆ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1980
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn nghiên cứu bệnh vi khuẩn
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Nông nghiệp
Năm xuất bản: 1980
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hình thái và giải phẫu thực vật
Số tập:
Tác giả: HOÀNG THỊ SẢN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1980
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lý luận dạy học sinh học
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN QUANG VINH
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1980
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sinh học T.1
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1980
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sinh học T.2
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1980
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lý luận dạy học sinh học T.1
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1980
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lý luận dạy học sinh học T.2
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1980
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lý luận dạy học sinh học T.3
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1980
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tổ chức học phôi thai học
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Xuân Hoạt
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1980
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Quan niệm biện chứng về … sinh học ..
Số tập:
Tác giả: PHURƠMAN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1980
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cơ sở về khoa học
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Thành Đạt
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1980
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn thực hành vi sinh học
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN THÀNH ĐẠT
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1980
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thực hành vi sinh vật học
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN QUANG HÀO
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1980
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình về cơ sở di truyền học
Số tập:
Tác giả: I.P.KARUZINA
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1980
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công an nhân dân Việt Nam
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1980
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: