Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 82)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5First ォ Back · Next » Last
 
Thế giới ngẫu nhiên và ngẫu nhiên
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1977
Số phân loại: 1
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Một số vấn đề về phương pháp giảng dạy và nghiên cứu Triết học
Số tập:
Tác giả: PHÙNG VĂN BỘ
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1977
Số phân loại: 1
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chiến dịch Tây Nguyên đại thắng
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Quân đội Nhân dân
Năm xuất bản: 1977
Số phân loại: 3
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giải tích Toán học: Tập 2
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1977
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tư tưởng bảo toàn và … trong Vật lí học
Số tập:
Tác giả: ĐÀO VĂN PHÚC
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1977
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vật lí đại chúng: Tập 2
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Khoa học kỹ thuật
Năm xuất bản: 1977
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cơ sở truyền động điện tự động
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Khoa học kỹ thuật
Năm xuất bản: 1977
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình điện đại cương: Tập 3
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1977
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nguyên lý các quá trình luyện từ quặng: Tập 2
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Khoa học kỹ thuật
Năm xuất bản: 1977
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vật lí phân tử và nhiệt học
Số tập:
Tác giả: LÊ VĂN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1977
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vật lí vui: Quyển 2
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1977
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vật lí vui : quyển 1
Số tập:
Tác giả: IA.I.PERENMAN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1977
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vật lí vui : quyển 2
Số tập:
Tác giả: IA.I.PERENMAN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1977
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa học vui
Số tập:
Tác giả: LÊ-VA-SÔP(V.I)
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1977
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Những khái niệm hiện đại về sự tự oxi hóa…
Số tập:
Tác giả: KHÔMMUTOV (B.I.)
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1977
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lý luận dạy học Hóa học T1
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN NGỌC QUANG
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1977
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa lý nhiệt động lực học hóa học
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH HUỀ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1977
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa kĩ thuật
Số tập:
Tác giả: STAPF(H.)
Nhà Xuất Bản: KH-KT
Năm xuất bản: 1977
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các phương pháp phân tích hóa học hữu cơ T2
Số tập:
Tác giả: WEYL(H.)
Nhà Xuất Bản: KH-KT
Năm xuất bản: 1977
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tính toán bằng đồ thị trong công nghệ…
Số tập:
Tác giả: VIKTOROV(M.M)
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1977
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: