Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 24)
Page:1 - 2First ォ Back · Next » Last
 
Lô-gích lịch sử
Số tập:
Tác giả: Nê-Dơ-Na-Nốp (V.)
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1976
Số phân loại: 9
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thí nghiệm Hóa học 10-11
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1976
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa học hữu cơ 12
Số tập:
Tác giả: WEYL(H.)
Nhà Xuất Bản: GDGP
Năm xuất bản: 1976
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Học thuyết tiến hóa T.1
Số tập:
Tác giả: Trần Bá Hoành
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1976
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lịch sử VN (trước thế kỉ VI) Q.1 _ T.1
Số tập:
Tác giả: Trương Hữu Quýnh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1976
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lịch sử VN (1427 - 1858) Q.2 _ T2
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Phan Quang
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1976
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lịch sử VN (1958 - cuối XIX) Q.3 _ T.1 _ Ph.1
Số tập:
Tác giả: Hoàng Văn Lân
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1976
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lịch sử VN (đầu thế kỉ XX _ 1918) Q.3 _ T.2
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Văn Kiệm
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1976
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Toán học cao cấp
Số tập:
Tác giả: ZEN ĐÔVICH(I.A.B.)
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1976
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đại số cao cấp Tập 1
Số tập:
Tác giả: Hoàng Xuân Sính
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1976
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các nước Đông Nam Á
Số tập:
Tác giả: Tôn Văn Trương
Nhà Xuất Bản: Sự thật
Năm xuất bản: 1976
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lịch sử văn học VN tập 3
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1976
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lịch sử văn học VN tập 1
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1976
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Văn miêu tả kể chuyện chọn lọc
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1976
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Văn thơ Phan Bội Châu
Số tập:
Tác giả: Hoài Thanh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1976
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Văn học giải phóng miền nam
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu
Nhà Xuất Bản: Đại học
Năm xuất bản: 1976
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đề thi tuyển sinh… Lịch sử
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1976
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nữ tướng thời Trưng Vương
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Khắc Sương
Nhà Xuất Bản: Phụ nữ
Năm xuất bản: 1976
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Anh hùng Trương Định
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1976
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Trương Định - Thủ Khoa Huân
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1976
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: