Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Góp phần tìm hiểu nhật kí trong tù
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
Nhà Xuất Bản: Sở GD
Năm xuất bản: 1975
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Lương Bích
Nhà Xuất Bản: KHCH
Năm xuất bản: 1975
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cách mạng tháng 8 (1945)
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1975
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bức thư Cà Mau
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Thi
Nhà Xuất Bản: VHGP
Năm xuất bản: 1975
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Núi sông hùng vĩ
Số tập:
Tác giả: Đào Văn Tiến
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1975
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bản án chế độ thực dân pháp
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Sự thật
Năm xuất bản: 1975
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: