Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
The book of popular science: T.10
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1955
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
The edge of tomorrow
Số tập:
Tác giả: DOOLEY, THOMAS A.
Nhà Xuất Bản: Houghton
Năm xuất bản: 1955
Số phân loại: 91
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Arms control issues for the public
Số tập:
Tác giả: HENKIN, P.L.
Nhà Xuất Bản: Ballantine
Năm xuất bản: 1955
Số phân loại: 91
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Publicity primer
Số tập:
Tác giả: LOTZEAUX, MARIE D.
Nhà Xuất Bản: Houghton
Năm xuất bản: 1955
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Encyclopédie larousse: méthodique 1
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Librairie Latousse
Năm xuất bản: 1955
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: